WiFi: zbiór informacji dotyczących uniwersyteckich sieci przewodowych i bezprzewodowych. Porady dotyczące zabezpieczeń, opisy konfiguracji oraz przyłączania komputerów do sieci UJ, wymagania sprzętowe.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

» eduroam - międzynarodowa akademicka sieć WiFi.

System eduroam pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Internetu dla studentów i pracowników UJ. Można z niego korzystać na terenie UJ oraz innych uczelni (w kraju i za granicą) uczestniczących w projekcie eduroam.

Aby skorzystać z eduroam potrzebne są:

 

Parametry sieci eduroam na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nazwa sieci

eduroam

Obsługiwane standardy sieci

802.11a/b/g

Uwierzytelnianie

WPA2

Szyfrowanie

AES

Protokół EAP

EAP-TTLS z protokołem wewnętrznym PAP

Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych stronach:

1.. eduroam w Polsce: http://eduroam.pl/

2. eduroam na świecie: https://www.eduroam.org/

» Gdzie na terenie UJ można korzystać z sieci WiFi?

Oto lokalizacje w których działa Uczelniana sieć WiFi :

 1. Collegium Novum - ul. Gołębia 24

  • aula i okolice

  • otoczenie budynku

 2. Collegium Maius - ul. Jagiellońska 15

  • sala Bobrzyńskiego

 3. Auditorium Maximum - ul. Krupnicza 35

  • większość sal i korytarzy

 4. Instytut Fizyki - ul. Reymonta 4

  • parter - skrzydło wschodnie - okolice sal wykładowych 055, 056, 057, A, B

  • parter - okolice sali komp. A, pomieszczenia dziekana, pokoi 018, 019, 020, 041, 042, przyziom - okolice sali komp. C - przy stanowiskach komputerowych na korytarzu

  • praktycznie cała klatka schodowa skrzydła wschodniego, pok.133-136, 100-102, parter - okolice sal wykładowych, antresola nad holem i barek, II pracownia fizyczna (częściowo), pracownia CISCO, podwórko wewnętrzne, sala B

 5. Collegium Paderevianum II - al. Mickiewicza 9

  • budynek 9A
  • budynek 9B (sale dydaktyczne oraz wydziałowa biblioteka)
 6. Biblioteka Jagiellońska - al. Mickiewicza 22

  • Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

  • Czytelnia Pracowników Nauki

  • Czytelnia Europeistyczna

  • hall przy wejściu głównym

  • czytelnia główna

 7. Collegium Broscianum - ul. Grodzka 52

  • Korytarz Instytutu Religioznawstwa (połowa) - parter

  • Korytarz Instytutu Filozofii (do biblioteki) - I piętro

  • Korytarz Instytutu Socjologii (koło sekretariatu) - I piętro

  • Korytarz II piętro - część wspólna IF i IS

 8. Collegium Wróblewskiego - ul. Olszewskiego 2 (Wydział Prawa i Administracji)

  • czytelnia

  • podwórze

 9. Pałac Larischa - ul. Bracka 12 (Wydział Prawa i Administracji)

  • aula

 10. Budynek przy ul. Straszewskiego 25

  • Dział Technologii Informacyjnych - I piętro

  • Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego - oficyna I piętro

 11. Wydział Chemii

  • hol główny - parter

  • okolice pracowni studenckiej - I piętro

  • pomieszczenie naukowego koła chemików - I piętro

  • hol przed aulą oraz aula - II piętro

  • biblioteka wydziałowa - III piętro

 12. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - Rynek Główny 34, III p

 13. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - Rynek Główny 8

 14. Instytut Socjologii - ul. Grodzka 52

 15. Instytut Historii Sztuki - ul. Grodzka 53

 16. Instytut Rosji i Europy Wschodniej - al. Mickiewicza 3

 17. Instytut Nauk Geologicznych - ul. Oleandry 2a

 18. Wydział Prawa i Administracji

  • Collegium Olszewskiego, Wydział Prawa i Administracji - ul. Olszewskiego 2

 19. III Kampus

  • Wewnętrzny plac między budynkami Gronostajowa 7, obszar pomiędzy budynkami Gronostajowa 7 i Gronostajowa 3

  • Centralny hol wokół portierni Gronostajowa 7, parter i antresola

  • Biblioteka Przyrodnicza

  • Gronostajowa 3 - cały budynek

  • Hol INOŚ parter i I p., Sekretariaty, pokoje gościnne, refektarz, sala e-Learningu, korytarz I segmentu INOŚ

  • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, obszar Biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, centralny hol wokół portierni oraz powyższych pięter

  • Wydział Matematyki, ul. Łojasiewicza 6

» Jakie wymagania musi spełniać mój sprzęt aby podłączyć go do sieci WiFi UJ?

Poniżej znajduje się pełna lista wymagań sprzętowych potrzebnych do połączenia komputera użytkownika do sieci WiFi UJ:

 • Urządzenie powinno posiadać kartę sieciową WiFi pracującą w standardzie a/b/g.

 • Powinien być poprawnie zainstalowany sterownik do karty sieciowej zgodny z systemem operacyjnym jaki jest zainstalowany na urządzeniu.

 • Karta sieciowa powinna być skonfigurowana na automatyczne pobieranie adresu IP z serwera DHCP.

 • Urządzenie powinno znajdować się w zasięgu korporacyjnych sieci WiFi UJ.

 • Oprogramowanie karty powinno widzieć sieci WiFi: UJ_Open, UJ, UJ_1, UJ-edu, UJ-edu_1.

 • Dla sieci UJ_Open wymagana jest dowolna przeglądarka WWW, która umożliwi autentykację użytkownika.

 • Dla sieci UJ, UJ-edu wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise z obsługą protokołu PEAP/GTC.

 • Dla sieci UJ_1, UJ-edu_1 wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise z obsługą protokołu TTLS/PAP.

» Jakie wymagania musi spełniać użytkownik aby podłączyć się do sieci WiFi UJ?

Osoba taka musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem UJ. Musi mieć aktywne konto pocztowe na centralnym serwerze UJ (UJ (UJ (imię.nazwisko@uj.edu.pl, imię.nazwisko@doktoral.uj.edu.pl, imię.nazwisko@student.uj.edu.pl)

Jeżeli osoba nie jest ani studentem ani pracownikiem musi mieć przydzielone konto czasowe.

» Problem z brakiem dostępu do WiFi - studenci

Przyczyny braku dostępu do WiFi mogą być następujące:

 1. Student przerwał studia.
  Rozwiązanie: student musi wrócić na studia aby mógł korzystać z dostępu do sieci WiFi.

 2. Student nie zapłacił kolejnej raty za studia na kierunkach płatnych.
  Rozwiązanie: student musi uregulować wszystkie zaległości i zostać ponownie przywrócony do pełnego statusu studenta przez Sekretariat właściwej mu Jednostki UJ.

 3. Student zakończył studia magisterskie ale nie zaczął jeszcze studiów doktoranckich.
  Problem ten występuje najczęściej w okresie od czerwca do października.
  Rozwiązanie: Taki student zazwyczaj w czasie wakacji prowadzi badania lub wykonuje jakieś prace dla Zakładu/Instytutu który go na studia doktoranckie przyjmie. Wtedy opiekun w imieniu studenta powinien skontaktować się z kierownikiem DUI pod adresem iwona.gajda@uj.edu.pl) z prośbą o przyznanie dostępu do WiFi.

 4. Student zakończył studia (np. doktoranckie) ale jeszcze się nie obronił.
  Rozwiązanie: Jak wyżej. Student potrzebuje przygotować się do obrony, często prowadzi jeszcze jakieś badania.

Aby móc rozwiązać w powyższy sposób zaistniała sytuację należny zgłosić Państwa problem za pomocą:

 1. wiadomości e-mail wysłanej na adres WiFi@uj.edu.pl z podaniem niezbędnych danych:

 • opis problemu - "brak dostępu do WiFi"

 • imię i nazwisko

 • jednostka organizacyjna/jednostka studiów

 • adres konta, którego problem dotyczy

 • kontakt do siebie (używany obecnie adres mailowy lub telefon)

» Problem z brakiem dostępu do WiFi - studenci studiów podyplomowych, kursów podyplomowych, etc.

Sytuacja taka ma miejsce, kiedy student nie otrzymał wpisanego przez pracowników sekretariatu dydaktycznego właściwej Jednostki UJ wpisu z numerem indeksu do USOSa. Bez tego wpisu student nie może mieć dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi.

W takim wypadku numer indeksu musi być wpisany. Zostało to potwierdzone w dziale USOS Web.

» Konto z dostępem WiFi na potrzeby konferencji lub dla gości Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konta gościnne do Wi-Fi na cele konferencji można uzyskać zgodnie z procedurą przydzielania kont gościnnych UJ. W tym celu należy zwrócić się pisemnie (pismo powinno być opieczętowane pieczątką macierzystej jednostki UJ) z prośbą o utworzenie konta do kierownika Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

mgr Iwona Gajda
ul. Gołębia 24, pok. 10A
31-007 Kraków

Pismo można po zeskanowaniu wysłać mailem ze służbowego konta uniwersyteckiego w domenie uj.edu.pl na adres iwona.gajda@uj.edu.pl.

W zgłoszeniu koniecznie należy określić czas aktywności konta (nie ma możliwości tworzenia kont bezterminowo) oraz zaproponować login i hasło.
Zgodnie z polityką bezpieczeństwa UJ hasło musi posiadać od 8 do 16 znaków oraz zawierać jedną wielką literę, jedną małą literę oraz cyfrę.
Dodatkowo login i hasło nie powinny być takie same niezależnie od rozróżniania wielkości liter.
Ustalenie ostatecznego loginu i hasła następuje po konsultacji z wyznaczonym pracownikiem odpowiedzialnym za zakładanie kont tymczasowych z dostępem do WiFi:

Waldemar Pytlik
Telefon: 663 12 90
email: waldemar.pytlik@uj.edu.pl

Uczestnicy konferencji mają dodatkowo dostęp do Wi-Fi poprzez sieć eduroam.

Konta dla gości Uniwersytetu Jagiellońskiego są tworzone zgodnie z procedurą zakładania kont pocztowych http://www.pomocit.uj.edu.pl/poczta -> w sekcji Utworzenie konta dla gościa/stypendysty/wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego

» Jestem pracownikiem Collegium Medicum UJ i mam problem z WiFi na terenie Collegium Medicum. Gdzie znajdę pomoc?

Siecią bezprzewodową na terenie CM UJ zarządza Ośrodek Komputerowy UJ CM. Stworzył on dedykowaną stronę dla problematyki sieci bezprzewodowej WiFi pod adresem http://www.ok.cm.uj.edu.pl/uslugi/WiFi

» Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

swój problem opisz i zgłoś pracownikom HelpDesku za pomocą formularza dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy wifi@uj.edu.pl lub bezpośrednio do administratora sieci Wi-Fi waldemar.pytlik@uj.edu.pl.

 

Aktualności