Sieć: strona poświęcona problemom z siecią oraz dostępem do baz szyfrowanych (Extranet). Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania kwestie związane z  usługami internetowymi i zasobami sieci UJ.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

» 10 sposobów jak poradzić sobie z problemami z uruchomieniem extranetu

W celu poprawnego zalogowania się do extranetu:

1) Należy upewnić się, że konto posiada uprawnienia administratora (wymagane do instalowania oprogramowania i zmiany plików systemowych)
( WinXP : Start -> Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->
Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy
Win 7: Start -> Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy ->
Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i
Grupy ), a także że w nazwie konta nie występują polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź).

2) Ściągnąć najnowszą wersję Javy (http://www.java.com/pl/download/).

3) Sprawdzić poprawność wpisywanego adresu:


4) Wypróbować inny komputer.

5) Wypróbować inną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

6) Odinstalować oprogramowanie firmy Juniper Networks i ręcznie je
ponownie zainstalować - plik NCInst.exe (jeśli Windows jest 64-bitowy,
to NCInst64.exe). Jeżli nie posiadacie Państwo tego oprgramowania to proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub na adres pomocIT@uj.edu.pl

7) Uruchomić program znajdujący się w:
Start -> Wszystkie Programy -> Pulse Secure -> Network Connect 8.x.x
W pasku adresu programu wpisać: https://extranet.uj.edu.pl/sap1 i wcisnąć przycisk "Go!".

8) Sprawdzić w Serwisach (Usługach) Windows, czy jest uruchomiony
klient DHCP. (WinXP: Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->
Usługi
Win7: Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia
Administracyjne -> Usługi ).

9) Wyłączyć Firewalle i oprogramowanie antywirusowe i spróbować
ponownie się połączyć

10) Wykonać procedurę głębokiej deinstalacji opisaną na stronie:
http://www.uoks.uj.edu.pl/info/extranet_troubleshoot.shtml

» Jakie wymagania musi spełnić konto aby można było korzystać z extranetu?

Konto, na którego login i hasło mamy się logować do extranetu musi
spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być kontem pracownika etatowego UJ zatrudnionego na umowę o pracę (zewidencjonowanym przez SAP)
  • być kontem aktywnego studenta (czyli posiadać przypisany numer indeksu)
  • być kontem pracownika na umowę cywilno-prawną UJ (zewidencjonowanym przez SAP)

Są jeszcze inne, szczególne przypadki kiedy dane konto może posiadać
uprawnienia do logowania się w Extranecie. Za każdym razem wiąże się
to z nadaniem pewnych, wynikających z np. rodzaju pełnionej funkcji
czy stanowiskiem, uprawnień. Jeśli potrzebują Państwo dostępu poprzez
Extranet do konkretnych zasobów, a nie są Państwo członkami jednej z
wyżej wymienionych grup, proszę wysłc zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysłać wiadomośc na adres pomocIT@uj.edu.pl z poniższmi danymi: Imię i Nazwisko, Jednostki UJ i adres mailowy w domenie @uj.edu.pl

» Nie mogę zalogować się do profilu użytkownika w extranecie

Brak weryfikacji danego użytkownika (konta e-mail) w danym profilu może oznaczać brak nadanych uprawnień, względnie problemy z uprawnieniami na samym koncie użytkownika. Aby skorygować ten problem, należy wysłć zgłoszenie przez formularz "Zgłoś problem" albo napisać maila na adres pomocIT@uj.edu.pl zawierający:

  • Imię i Nazwisko
  • Login (adres mailowy)
  • Jednostkę

» Więcej...

Jeżeli powyżej nie znajdueje się odpowiedź na Państwa pytanie to zapraszamy na stronę http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet, gdzie znajduje się wiecej informacji o połączeniu szyfrowanym.

Aktualności